Huisregels

*  Bij pijnklachten en andere spoedgevallen graag zo vroeg mogelijk bellen zodat wij de mogelijkheid hebben u zo spoedig mogelijk en liefst dezelfde dag nog te helpen.

* Bij afwezigheid of in de weekenden kunt u voor spoedgevallen bellen met de doktersdienst 0900-1515

* U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van relevante gegevens (adres, email, telefoonnummers, zorgverzekering, veranderingen in gezondheid/medicatiegebruik etc).

* Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails en/of sms berichten. De aan de balie of telefoon gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook gemaakt is. Zorgt u derhalve ervoor dat u het afspraakkaartje bewaart en de afspraak goed noteert in uw eigen agenda.

* Bij verhindering graag tijdig bellen om de afspraak te annuleren of verzetten. afspraken langer dan 15 minuten dienen minimaal 48 uur tevoren geannuleerd te worden, kortere afspraken 24 uur. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunnen in rekening gebracht worden naar rato van de geplande behandeling. Zie ook onze praktijkinformatiefolder.

* U kunt via de webagenda (“afspraken” in keuzemenu linkerkolom) zelf uw controleafspraken inzien, inplannen en wijzigen. Voor ander soort afspraken dient u telefonisch kontakt op te nemen met de praktijk.

WIJ HECHTEN WAARDE AAN:

EEN SCHONE MOND VOOR HET BEZOEK AAN DE PRAKTIJK

HET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

STILLE MODUS VOOR UW TELEFOON OF PDA

BELLEN IS NIET TOEGESTAAN AANGEZIEN DIT STOREND IS VOOR ANDERE AANWEZIGEN